26. oktoober 2008

Mõjudest

Neljapäeval veetsin päeva Kesk-Eestis, täpsematl Paides. See tähendas hommikusi adrenaliiniminuteid Tallinn-Tartu maanteel. Ja tänu teeremondile ka väikest hilinemist koolitusele.
Koolitus ise oli huvitavam, kui ma arvata oskasin. Koolitajate esinemisoskus oli hea ja teemad iseenesest ka huvitavad. Täpsemalt oli teemaks strateegiliste dokumentide mõjude analüüs. Vajalik asi kindlasti, aga kui tõesti iga strateegilise dokumendi juurde teha mõjude analüüs ja sama ka siis, kui seda dokumenti muudetakse, siis tekib küsimus, kust see ressurss võetakse? Eriti praeguses olukorras, kui mõjude hindamisena räägitakse ju praktiliselt ainult KSH-st, mida saavad teha ainult litsenseeritud eksperdid ja mis maksab ikka päris korraliku summa.
Tegelikult jäi kogu sellest päevast kõlama tõdemus, et riigi tasandil pannakse muudkui KOVidele kohustusi, aga ressurssi selle täitmiseks enamasti ei anta. Ja siis leitakse, et KOVid on haldussuutmatud.

Kommentaare ei ole: