29. aprill 2009

Kahtlejatele

Kuna viimasel ajal on erinevate inimestega jutuks tulnud Minu Eesti Mõttetalgud ning tundub, et väga paljud kahtlevad asja mõttekuses, toon siinkohal ära ühe Minu Eesti toimkonna liikme vastuse ses osas (kaldkirjas).

Paljud on meile kirjutanud, et nad ei näe, miks 1. mai mõttetalgutele tulla! Öeldakse, me ju niiehknaa mõtleme koos ja ka teeme erinevaid asju koos ära. Aga miks just 1. mail peaks kodust välja tulema?
Vastus on siin:
1. Tõeline jõud on kokkutulemises! Mõtlemine üksi on sama hea, kui mitte-mõtlemine. Kunagi oli üks selline väljend, et mõeldud-mõeldud. Üksida võib mõelda igasuguseid asju, selgemaks iseenda jaoks. Ja see on vägagi vajalik. Aga, et jõuda muutusteni endast väljaspool on tihti vaja ka mõelda ja tegutseda teistega koos! Oleme liiga palju Eestis mõelnud ja tegutsenud ainult iseenda jaoks ja jäänudki paljuski ainult mõtlema. Tulgem kodust ja iseenda kesksest elust lõpuks ometi välja ja tehkem midagi oma kogukonna, küla ja Eestimaa heaks! Midagi, mis on meist endast kõrgemal! Midagi, mis on oluline kõigi Teiste heaks!

2. Ainult koostöö annab ideele kaalu: Koostöö erinevate inimestega annab ükskõik, millisele ideele suurema ja paremagi lahenduse, kui te oleksite kunagi üksi suutnud välja mõelda (oma elu - või töökogemusega). Väikese MTÜ töötaja kokkupuutest väga hea kommunikatsiooni-inimesega võib sündida üleriigiliselt hea ja tuntud projekt. Leida oma väga heale ideele juurde nt tegutsejate tiim või reaalsed toetajad! Mis saaks olla veel võimsam? Et idee teostuks tõeliste professionaalide kaasabil või et nt heal projektil oleks ka hea teavitustöö ja kodulehekülg, mida aitab selle idee ka teistele tuttavaks ja oluliseks muuta?Üks panustab raha, teine annab võimaluse projekti teostada (nt kontori, arvuti), neljas korraldab aktsioone-üritusi, viies teeb kommunikatsiooni. Nii see läheb. Ainult kõigi erinevuste koostöös ja teineteist täiendades saame ühest väikesest ideest teha asja, mis läheb korda kõigile!

3. Et Minust saaks Meie. Liiga kaua oleme Eestis kõik mõelnud ja tegutsenud igaüks omas nurgas! Mis oleks kui tuleksime lõpuks ometi siin Eestimaal, väikeses põhjamaa riigis keskpõrandale kokku! Austaksime ja armastaksime teineteist. Toetaksime teineteist teineteise ettevõtmistes selle jubeda vihkamise ja destruktiivsuse asemel!Meil ju tegelikult on ideid, mida sooviksime oma riigi ja inimeste jaoks ära teha ja kui me juba koos midagi tegema hakkame (meil on ju tegelikult see kogemus ka olemas), siis suudame mägesid liigutada! Kui me lõpuks välja tuleme.

Tulgem siis kokku ja hakakem siis pihta! Et Eestist saaks parem ja hoolivam koht. Koht, kus me elaksime rõõmu, avatuse, jagamise ja koostööga!Loomulikult on mõttetalgud alles algus. Alles pärast 1. maid saab hakata tõsiselt tööle! Aga saame teha oma alguse! Tulgem 1. mail mõttetalgutele ja andkem koos oma panus selleks, et Eestimaa saaks parem koht!

Kommentaare ei ole: